Công cụ tính lương về tay

Chỉ cần nhập đơn giản, bạn sẽ biết được lương về tay và các khoản khấu trừ

Địa điểm công ty
Lương cơ bản yên/tháng
Tuổi của bạn
Tiền tăng ca & trợ cấp khác yên/tháng
Người phụ thuộc người
Tiền đi lại yên/tháng
Lương về tay theo tháng Lương về tay theo năm
Thu nhập※
Tiền đi lại
Quỹ lương hưu phúc lợi
Bảo hiểm sức khỏe
Bảo hiểm hộ lý
Bảo hiểm lao động
Thuế thu nhập khấu trừ tạm thời
Số tiền về tay

(Tham khảo)Tỷ lệ áp dụng

Quỹ lương hưu phúc lợi

Bảo hiểm hộ lý

Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm lao động

Thu nhập và lương về tay là gì?
Cách tính lương về tay

Thu nhập (月収)là gì?

Thu nhập, hay lương gộp, là tổng thu nhập mà người lao động được nhận, bao gồm cả lương cơ bản, cùng các khoản phụ cấp, trợ cấp, hoa hồng,... trước khi trừ thuế và các khoản tiền phí bảo hiểm bắt buộc (như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...).

Lương về tay là gì?

Lương về tay, hay lương ròng, là mức lương thực nhận sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn, sau khi trừ đi tất cả khoản phí bảo hiểm, thuế phải đóng. Đó là lý do lương về tay còn được gọi là thu nhập sau thuế.

Vì vậy:

Lương về tay = Tổng thu nhập - (Thuế thu nhập cá nhân + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Các khoản khấu trừ khác).

Cách quy đổi từ thu nhập sang lương về tay

Công thức quy đổi từ thu nhập sang lương về tay

Dựa vào hai khái niệm đã đề cập ở trên, có thể suy ra công thức quy đổi thu nhập sang lương về tay như sau:

Lương về tay = Tổng thu nhập - (Thuế thu nhập cá nhân + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Các khoản khấu trừ khác).

Công thức tính thuế thu nhập, phí bảo hiểm y tế, thất nghiệp và nenkin là gì?

Đối với các khoản phí/thuế ở trên, bạn áp dụng công thức tính như sau:

  • Tiền thưởng mang về nhà = Tổng số tiền thưởng - (Thuế thu nhập + Phí bảo hiểm y tế + Phí bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng + Phí bảo hiểm thất nghiệp + Phí Nenkin phúc lợi).
  • Thuế thu nhập = Thu nhập chịu thuế x thuế suất thuế thu nhập - số tiền thuế được khấu trừ.
  • Phí bảo hiểm y tế = Tiền lương cơ bản (làm tròn xuống 1.000 Yên) x Tỷ lệ phí bảo hiểm y tế.
  • Phí bảo hiểm việc làm = Tiền lương cơ bản (làm tròn xuống 1.000 Yên) x Tỷ lệ phí bảo hiểm việc làm.

Làm sao để tăng số tiền lương mang về nhà?

Bởi vì tiền lương cơ bản của bạn là cố định, nên cách đơn giản nhất để tăng tiền lương mang về nhà là tăng ca thường xuyên để kiếm thêm thu nhập, hoặc giảm thuế.

Vậy làm sao để giảm thuế ở Nhật? Hãy thử áp dụng những cách sau:

  • Đăng ký người phụ thuộc: Nếu bạn có người phụ thuộc tài chính (vợ/chồng/con cái) ở Nhật, bạn sẽ được giảm trừ thuế. Số tiền giảm trừ là bao nhiêu còn tùy thuộc vào đối tượng phụ thuộc tài chính của bạn (ví dụ: với người thân từ 16 tuổi trở lên, mức giảm trừ là 380.000 Yên).
  • Đăng ký bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm động đất: Bạn sẽ được giảm trừ thuế thu nhập 40.000 Yên và thuế cư trú 28.000 Yên, nếu đóng phí bảo hiểm từ 80.000 Yên trở lên mỗi năm (theo hệ thống mới).
  • Đóng thuế cho chính quyền địa phương: Nếu bạn đóng thuế cho chính quyền địa phương nào đó mà bạn muốn hỗ trợ, bạn sẽ được hoàn thuế thu nhập và thuế cư trú tối đa 2.000 Yên (tùy tiền lương và số người phụ thuộc của bạn).