Việc làm

Tiếng nhật

Văn hóa

Thông tin hữu ích

mintoku work là gì?

Đây là một trang web tuyển dụng dành riêng cho kỹ năng đặc định người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản, được điều hành bởi công ty CAMTECH Inc.

Người lao động nước ngoài có thể
tìm kiếm công việc phù hợp theo mong
muốn tại trang web này.

Sau khi đăng kí,
bạn sẽ tiếp nhận cố vấn
và trao đổi bất cứ điều gì
mà bạn không biết hay khúc mắc.

Nếu không còn vấn đề gì,
thông qua cố vấn,
bạn sẽ được đăng kí ứng tuyển
vào các công ty tuyển dụng.

Khi phỏng vấn
bạn hoàn toàn có thể yên tâm
vì cố vấn sẽ ngồi cùng bạn hỗ trợ thông dịch.

Hãy yên tâm đăng kí!
Vì bạn sẽ không mất các khoản phí
tốn kém trung gian…

Hỗ trợ phỏng vấn nơi làm việc,..và các dịch
vụ khác chỉ có duy nhất tại trang web này.
Chúng tôi luôn cung cấp đầy đủ thông tin
để nắm bắt tình hình, ngăn chặn sự sai lệch sự thật công việc.